• Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 1
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 2
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 3
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 4
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 5
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 6
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 7
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 8
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 9
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 10
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 11
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 12
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 13
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 14
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 15
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 16
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 17
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 18
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 19
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 20
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 21
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 22
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 23
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 24
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 25
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 26
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 27
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 28
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 29
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 30
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 31
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 32
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 33
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 34
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 35
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 36
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 37
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 38
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 39
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 40
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 41
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 42
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 43
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 44
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 45
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 46
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 47
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 48
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 49
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 50
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 51
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 52
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 53
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 54
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 55
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 56
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 57
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 58
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 59
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 60
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 61
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 62
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 63
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 64
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 65
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 66
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 67
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 68
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 69
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 70
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 71
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 72
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 73
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 74
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 75
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 76
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 77
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 78
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 79
AUTOMATIC ULEZ COMP PAN ROOF
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 1
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 2
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 3
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 4
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 5
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 6
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 7
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 8
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 9
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 10
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 11
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 12
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 13
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 14
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 15
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 16
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 17
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 18
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 19
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 20
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 21
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 22
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 23
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 24
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 25
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 26
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 27
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 28
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 29
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 30
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 31
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 32
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 33
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 34
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 35
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 36
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 37
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 38
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 39
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 40
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 41
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 42
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 43
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 44
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 45
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 46
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 47
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 48
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 49
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 50
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 51
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 52
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 53
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 54
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 55
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 56
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 57
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 58
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 59
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 60
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 61
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 62
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 63
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 64
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 65
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 66
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 67
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 68
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 69
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 70
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 71
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 72
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 73
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 74
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 75
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 76
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 77
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 78
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 79

Kia Sportage 2016 (65) 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr

£13,995
 • Body Type
  SUV
 • Colour
  Black
 • Fuel Type
  Diesel
 • Doors
  5
 • MPG
  45
 • Mileage
  46,532 miles
 • Year
  2016 (65)
 • Tax Rate
  £305 per year

About this Kia Sportage

Just arrived, this stunning Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr with the registration LB65SDX. This 2016 (65) model has a mileage of 46,532 miles and is powered by a diesel engine paired with an automatic transmission. The vehicle is finished in sleek black, has had 3 previous owners, and is ULEZ compliant. It features a full-service history, satellite navigation, leather upholstery, 19-inch alloy wheels, a panoramic roof, and parking sensors. All viewings are strictly by appointment only. Our telephone and email lines are open from 8am to 8pm, Monday to Sunday, every day of the year. Every vehicle is supplied with a quality warranty of 1 year (extendable to 2 years), AA Breakdown Cover, over 6 months MOT, and is usually serviced before collection or delivery. At PayLess4aCar, we prioritize transparency, so there are no admin fees or hidden charges. We accept most credit and debit cards, excluding American Express. PayLess4aCar consistently achieves awards every year, including Retailer Award Finalist 2021, 2022, Highly Rated Award 2021, 2022, and Top Rated Award 2021, 2022. We are set to win all awards again in 2024 and have already secured many of them. Be sure to read our verified independent reviews to understand why PayLess4aCar is a trusted name in the industry. Finance options are available for most vehicles, and we can deliver all vehicles anywhere in the world at trade cost. Additionally, we provide transportation services from Basildon or Laindon Bus or Train Stations, as well as Stansted or Southend Airports.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 1
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 2
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 3
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 4
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 5
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 6
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 7
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 8
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 9
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 10
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 11
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 12
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 13
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 14
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 15
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 16
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 17
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 18
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 19
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 20
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 21
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 22
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 23
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 24
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 25
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 26
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 27
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 28
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 29
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 30
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 31
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 32
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 33
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 34
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 35
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 36
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 37
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 38
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 39
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 40
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 41
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 42
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 43
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 44
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 45
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 46
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 47
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 48
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 49
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 50
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 51
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 52
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 53
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 54
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 55
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 56
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 57
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 58
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 59
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 60
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 61
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 62
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 63
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 64
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 65
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 66
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 67
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 68
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 69
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 70
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 71
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 72
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 73
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 74
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 75
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 76
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 77
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 78
 • Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr 79
Finance this Kia
  • Specification

   • 10-Way Drivers Power Adjustable Seat
   • 12V Power Socket - Front - Centre Console
   • 12V Power Socket - Rear - Centre Console
   • 19in Alloy Wheels
   • 3 x Passenger Assist Grips
   • 4.2in Supervision Cluster with LCD TFT Colour Display
   • 60-40 Split Folding 2nd Row Seats
   • 8in Touchscreen
   • ABS - Anti Lock Braking System
   • Airbags - Driver
   • Airbags - Front Side
   • Airbags - Passenger
   • Airbags - Twin Curtain
   • Alarm System
   • All-Round 3-Point Seatbelts
   • All-Round Height Adjustable Headrests
   • Ambient Light - Front Centre Console Tray Illumination
   • Armrest - Centre Console with Storage
   • Armrest - Rear Centre
   • Auto Dimming Rear-View Mirror
   • Automatic Headlight Control
   • Automatic Windscreen De-Fog
   • Autonomous Emergency Braking
   • Aux Connectivity
   • Blind Spot Detection
   • Bluetooth with Music Streaming
   • Body Coloured Door Mirrors
   • Centre Console Storage
   • Centre Fascia - Black High Gloss
   • Child Safety Rear Door Locks
   • Chrome Beltline Mouldings
   • Chrome Front Grille Surround
   • Chrome Tailgate Garnish or Insert
   • Coat Hooks - Rear
   • Connected Services with TomTom
   • Cruise Control
   • Cupholders - Rear
   • DAB Radio
   • DBC - Downhill Brake Control
   • Deadlocks
   • Decals - First Edition
   • Digital Clock
   • Door Handles - Body Coloured and Chrome
   • Drive Mode Select
   • Drivers Seat Power Lumbar Support
   • Drivers Wide View Door Mirror
   • Dual Automatic Air Conditioning with Ioniser
   • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
   • ESC - Electronic Stability Control
   • Electric Parking Brake
   • Electrically Folding Door Mirrors
   • Emergency Stop Signalling - ESS
   • Engine Immobiliser
   • Engine Start-Stop Button
   • European Mapping
   • External Amp
   • Front Cabin Map Light
   • Front Door Courtesy Reflectors
   • Front Fog Lights
   • Front Parking Sensors
   • Front Passenger Airbag Cut Off Switch
   • Front Seatback Pockets
   • Front Wiper De-Icer
   • Front and Rear Electric Windows with Drivers Auto Up-Down Function
   • Glovebox - Cooled
   • Glovebox with Illumination
   • Grab-Type Exterior Door Handles
   • Head Rests - Front Active
   • Headlight Washers
   • Headlights - Adaptive
   • Headlights - Auto Levelling
   • Headlights - Follow Me Home Function
   • Headlights - High Beam Assist - HBA
   • Headlights - Xenon with Auto Levelling
   • Heated Front Seats
   • Heated Outer Rear Seats
   • Heated Steering Wheel
   • Hill-Start Assist Control - HAC
   • ISOFIX Child Seat Top Tethers and Anchor Fixings
   • Impact Sensing Auto Door Unlocking
   • Integrated Indicator Lights LED in Door Mirrors
   • Interior Trim - TwoTone Grey
   • Internal Door Lock - Unlock Function
   • JBL Sound System
   • LED Daytime Running Lights
   • Lane Keep Assist System - LKAS
   • Leather Trimmed Door Armrests
   • Leather Trimmed Gear Shift
   • Leather Trimmed Steering Wheel
   • Light Grey Headlining
   • Locking Wheel Nuts
   • Luggage Area Light
   • Luggage Compartment - Hooks
   • Luggage Compartment - Load Cover
   • Motor Driven Power Steering - MDPS
   • Mouldings - Side Sill - Black
   • Panoramic Sunroof - Electric One Touch with Safety Function
   • Park Assist System
   • Pollen Filter
   • Privacy Glass - Rear Windows and Tailgate
   • Radiator Grille - Gloss Black Diamond Mesh
   • Radio - MP3 Compatiblity
   • Rain Sensing Front Wipers
   • Rear Air Ventilation
   • Rear Cross Traffic Alert
   • Rear Lights - LED
   • Rear Parking Sensors
   • Rear Spoiler
   • Reversing Camera System
   • Roll-Over Sensor
   • Roof Rails
   • Satellite Navigation
   • Satellite Navigation Diplay - Colour
   • Satin Chrome Interior Door Handles
   • Seatbelt - Front with Height Adjustment
   • Seats - Drivers Height Adjustment - Electric
   • Seats - Front Power Lumbar Support
   • Seats - Passenger 8-Way Power Adjustment
   • Shark Fin Antenna
   • Side Cabin Lights
   • Smart Key Entry System
   • Smart Power Tailgate
   • Speakers x8
   • Speed Limit Information Function - SLIF
   • Speed Limiter
   • Speed Sensing Auto Door Locking
   • Stainless Steel Door Scuff Plates
   • Steering Wheel Mounted Audio Controls
   • Storage - Front Doors
   • Storage - Rear Doors
   • Subwoofer
   • Sunvisors with Vanity Mirrors Illumination
   • TSA - Trailer Stability Assist
   • Temporary spare Wheel
   • Tilt and Telescopic Steering Wheel Adjustment
   • Tinted Glass
   • Traction Control
   • Traffic Message Channel - TMC
   • Trip Computer
   • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
   • USB - Charging Port - Rear
   • USB Connection
   • Ventilated Front Seats
   • Visible Vehicle Identification Number - VIN
   • Wheel Arch - Black
   • Wireless Phone Charger
   • iPod Connectivity
  • Technical Data

   • Dimensions
    • Height
     1,645 mm
    • Length
     4,480 mm
    • Width
     1,855 mm
   • Emissions
    • CO2
     166 g/km
    • Engine Euro Status
     6
   • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
     4
    • Driven Axle
     4WD
    • Engine Capacity
     1,995 cc
    • Steering Wheel
     RHD
   • Fuel Consumption
    • MPG
     45
   • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
     9.2 secs
    • BHP
     182 bhp
    • Maximum Speed
     125 mph
    • Torque
     400 ft-lb
   • Weight and Capacities
    • Seats
     5
  • Contact Details
   Pay Less 4 a Car
   9 Kings Road Basildon Essex SS15 4AB
   Telephone
   Opening Hours
   • Monday08:00 - 20:00
   • Tuesday08:00 - 20:00
   • Wednesday08:00 - 20:00
   • Thursday08:00 - 20:00
   • Friday08:00 - 20:00
   • Saturday08:00 - 20:00
   • Sunday08:00 - 20:00
   Directions
  You Might Also Like
   £12,900
    £15,495
     £13,200
     Vehicle Enquiry
     Kia Sportage 2.0 CRDi First Edition Auto AWD Euro 6 5dr
     Vehicle of interest:
     Kia Sportage
     We would love to stay in touch!
     Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
     Secure your dream car
     Secure your dream car
     Need help financing your next purchase?
     Secure your dream car